Údržba a čištění spotřebičů

Stejně jako čistění komínu by se mělo stát pravidelnou činností čištění Vašeho krbu, kamen nebo sporáku.

Čistění krbů

Při údržbě teplovzdušného krbu bychom měli věnovat velkou pozornost čistotě teplovzdušné komory a krbové vložky.

Teplovzdušná komora je místo do kterého by měl být dostatečný přístup přes výdechovou mřížku v horní části obestavby a přes přívodní mřížku v části spodní. Mřížka by měla být tak velká, aby šla komora a vnější plášť krbové vložky pohodlně vyluksovat.

Jak čistou teplovzdušnou komoru máte, tak čistý vzduch dýcháte.

Krbová vložka je motorem vašeho krbu. V jakém kondici je vložka, tak krb topí. Údržbu vložky bychom mohli rozdělit na sezóní údržbuprovádí Váš kamnář, a běžnou údržbu – provádí majitel.

Běžná údržba

Běžná údržba by se měla skládat z pravidelného čištění topeniště od popela (přes rošt do popelníka nebo vyméct na lopatku), čištění skla (i u vložek s oplachem) a vizuální kontrola nepoškozennosti skla, opotřebení těsnění a vnitřních vyzdívek topeniště a výměnných dílů vložky.

Sezóní prohlídka

Sezóní prohlídka, tuto prohlídku provádí Váš kamnář a zpracovává protokol o kontrole spotřebiče. Při kontrole by mělo být důkladně vyčištěno topeniště(vyndat vystélky topeniště, deflektor), provedena kontrola, poškozené části vyměněny, provedena kontrola těsnění (jeho výměna), kontrola a promazání pohyblivých částí vložky(táhlo klapky, přívody vzduchu, rolny výsuvu).

Kontrola 1*ročně

Většina výrobců při pravidelně prováděných kontrolních prohlídkách prodlužuje záruku na své spotřebiče.

Čištění kamen a sporáků

Běžná údržba

Běžná údržba by se měla skládat z pravidelného čištění topeniště od popela (přes rošt do popelníka nebo vyméct na lopatku), čištění skla(i u vložek s oplachem) a vizuální kontrola nepoškozennosti skla, opotřebení těsnění a vnitřních vyzdívek topeniště a výměnných dílů vložky.

Sezóní údržba

Sezóní údržba, kamna a sporáky jsou podstatně složitější zařízení ,proto veškerou údržbu by měl dělat Váš kamnář.

Kontrola 1*ročně.

Čištění je časově naročná činnost, proto na ni pamatujte již v době, kdy váš spotřebič není používán (letní měsíce) a objednejte si termín u Vašeho kamnáře.

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.