Těžká kamna

KACHLOVÁKAMNA ČSN 73 42 31

Základní třídění topidel dle konstrukce pláště

Správnou volbou konstrukce topidla ovlivníme rychlost náběhu systému, tepelnou setrvačnost, povrchovou teplotu a četnost přikládání.

Těžká kamna

Slouží jako hlavní zdroj vytápění objektu. Mají velice vysokou akumulační schopnost – interval přikládání je 1 – 2x denně. Akumulace minimálně 10-12hodin.Jsou vhodná do prostor určeným k trvalému bydlení.

Tězká kamna

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.