Teplovzdušné rozvody

TEPLOVZDUŠNÉ ROZVODY – topení teplým vzduchem

Tento systém je možné použít u vnitřních vložkových teplovzdušných krbů. Teplý vzduch je rozváděn izolovanými hadicemi nebo plochými kanály do ostatních místností sousedících místností osazenou krbem i místností vzdálenějších.

Vždy musí být zajištěna zpáteční cesta vzduchu zpět ke spotřebiči. Rozvody jsou samotížné (dopravní cesta topného media není delší než 4m horizontálně) nebo nucené (za použití ventilátoru).

U rozvodů instalovaných na neizolovaných půdách je nezbytná dodatečná izolace teplovzdušného vedení. V těchto prostorách hrozí vznik vodního kondenzátu v potrubí (nakondenzuje i několik litrů). Vzniklá vlhkost je i živnou půdou pro plísně a bakterie.

 

Teplovzdušné rozvody

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.