Teplovzdušné krby

Teplovzdušné krby - krby s otevřenou  teplovzdušnou konvekcí (ON-LINE topidlo)

ČSN 73 42 30

U takto stavěných staveb je zdrojem energie krbová vložka , která je navržena na základě výpočtu tepelných ztrát objektu nebo místnosti , kterou má vytápět.Teplo vznikající při spalování na povrchu krbové vložky je následně odváděno do vytápěných prostor pomocí konvekce (proudění) teplého vzduchu výdechovými otvory (mřížkami) na plášti krbu. Pro fungováni konvekce je třeba zajistit dostatečné množství přiváděného chladnějšího vzduchu od podlahy do prostoru pod vložkou a následný výdech z  horní části obestavby do vytápěného prostoru.   Pokud  se rozhodnete , že budete vytápět teplým vzduchem i další místnosti , potom by měl být vzduch pro vytápění odebírán z horní části teplovzdušné komory a dále transportován samotížně nebo nuceně. Je nutné odvedenému vzduchu zajisit cestu zpět ke krbové vložce.

TEPLOVZDUŠNÝ krb je vhodný spotřebič pro trvale obydlené objekty a objekty kde je třeba rychlého náběhu topení.

Výhody krbů s otevřenou teplovzdušnou konvekcí:

+ velmi rychlý start topení

+ vyšší okamžitý výkon

+ levnější pořizovací náklady (oproti akumulaci)

+ vytopení většího objemu místnosti = cirkulace vzduchu

+ častější přikládání

+ kratší doba nahřívání systému

+ nižší hmotnost

+ možnost teplovzdušného rozvodu do vzdálenějších místností (samotížně nebo pomocí ventilátoru)

- krátká tepelná setrvačnost systému

- teplovzdušné rozvody , nucená konvekce(ventilátor),propojení zvukově i klimaticky všech místností

- značné rozdíly teplot u podlahy a u stropu (lidský organizmus dostává rozdílné informace o teplotě okolí a není schopen správně chladit nebo ohřívat)

- cirkulace vzduchu = zvýšená prašnost

TEPLOVZDUŠNÝ krb

TEPLOVZDUŠNÝ krb

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.