Teplovodní krb, teplovodní kamna

PRINCIP PŘEDÁVÁNÍ TEPLA PŘES VODNÍ MÉDIUM

Při spalování v krbové vložce s vodním výměníkem vzniká energie, která je z části odevzdávána jako sálavé teplo přes sklo. Větší část energie ohřívá vodu ve výměníku ohniště. Ohřátá voda se poté dostane pomocí oběhového čerpadla do zásobníku vytápěného systému (akumulační nádoby). Tímto způsobem můžeme ohřívat užitkovou vodu, příp. podporovat vytápění dalších místností. Tento princip je ideální v kombinaci s centrálním vytápěcím systémem.

  1. teplovodní výměník krbové vložky
  2. přívod studené vody (výpusť výměníku)
  3. odtok teplé vody
  4. systém chladící smyčky
  5. kompletní stanice Ledatherm: oběhové čerpadlo, třícestný směšovací ventil
  6. expanzní nádoba
  7. pojistný vent
  8. akumulační nádoba

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.