Stavební připravenost

Tak jako je každá stavba objektu jedinečná svým provedením a tak jsou jedinečné stavby našich spotřebičů , proto je těžko utvořit obecně platný návod jak stavbu pro nás připravit. Vždy je nejlepší včas stavbu navštívit (doporučuji připravenost řešit již ve fázi projektu) a probrat vše v dostatečném časovém předstihu. Každá dodatečná oprava nebo úprava stavbu prodražuje.

Komín

Správné navržení komína nebo posouzení již stojícího komína je základem správně fungujícího spotřebiče. U komína řešíme světlost , účinnou délku komína , sopouch (vstup kouřovodu do komína) a umístění vymetacích dvířek komína. Dnes montované komíny jsou systémové , vícesložkové( komínová vložka ,izolace , vnější plášť). Podle materiálu lze vybírat mezi kovovými a keramickými komíny.

 

KRBY

Kruhový průduch, vnitřní průměr dle hrdla vložky, obvykle 160-250, účinná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 45° od svislé osy ve směru budoucího umístění krbové vložky, osa zaústění cca 50 cm pod stropem, revizní dvířka mimo krbovou obestavbu.

KAMNA

Kruhový průduch, vnitřní průměr obvykle 160-180 mm, účinná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 90° od svislé osy, výška osy zaústění zcela individuálně, obvykle 150-200 cm nad úrovní čisté podlahy, revizní dvířka mimo půdorys kamen.

SPORÁKY

Kruhový průduch, vnitřní průměr obvykle 160 mm (min. 150 mm), účinná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 90° od svislé osy v místě budoucího umístění kobky sporáku, výška osy zaústění cca 135 cm nad úrovní čisté podlahy (v případě připojení vnějším nerez kouřovodem až 230 cm).

Přívod vzduchu pro spalování

Protože spotřeba vzduchu pro hoření je poměrně vysoká( 1kg dřeva při vlhkosti 20% spotřebuje pro své shoření 8 m3, tzn.,že při hodinové dávce 2,5kg je to až 20m3) z toho důvodu bývají dnes spotřebiče vybaveny EPV (přívod vzduchu z exteriéru).Vzduch se odebírá z venku nebo prostor tlakově nezávislých na prostoru se spotřebičem.(garáže , sklepy , půdy). Vedení by mělo být zhotoveno z hladkých trub (plast) , poslední metr z kovu( pozink ,nerez ). Přívod by měl mít max. tři 90°oblouky.

 

KRBY

Kruhové vedení, vnitřní průměr dle krbové vložky, obvykle 120-150 mm, vedeno pod podlahou, vyústěno mimo půdorys krbové vložky.

KAMNA

Kruhové vedení, vnitřní průměr dle individuálního návrhu, obvykle 100-200 mm, vedeno pod podlahou, vyústěno mimo půdorys nosných částí kamen.

SPORÁKY

Není možné je napojit na centrální přívod vzduchu.

Podlaha

Podlaha musí být dostatečně únosná, nespalná.(80cm v kolmém směru před přikládacími dvířky a 40cm do obou stran).

KRBY

Hmotnost krbu – vložky vč. možných akumulačních prvků a pláště, min. však 500 kg/m2

KAMNA

Hmotnost kamen – topeniště, tahový systém, plášť min. však 1000 kg/m2

SPORÁKY

min. 750 kg/m2

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.