Stavba teplovzdušních rozvodů

Teplovzdušné rozvody zajišťují vytápění dalších prostor mimo zdroj teplého vzduchu. Je třeba upozornit, že vytápění pouze teplým vzduchem není ideální. Teplý vzduch díky své cirkulaci se stává nosným médiem pro prachové částice. Dochází ke snížení relativní vlhkosti vytápěného prostoru.

Účastník trpí pocitem „studených nohou“ díky značnému rozdílu teplot u podlahy a stropu. Celkově má účastník nepříjemný pocit „přetopení“.Nicméně nemůžeme tento druh vytápění úplně zatracovat. Pokud se zvolí jako doplňkové, má naopak příjemný dopad na pocit tepelné pohody.

Pro rozvody teplého vzduchu se musí používat komponenty určené pro tento druh rozvodu. Rozváděný vzduch může mít teplotu až 200 °C., takže veškeré komponenty musí této teplotě odolávat a musí být zdravotně neškodné.

Pro rozvody se požívají následující komponenty:

  • teplovzdušné hadice nejčastěji o průměru 125až 150mm, přičemž vnitřní povrch má být hladký z důvodu nízké tlakové ztráty a menší hlučnosti. Proto se na delší rovné úseky doporučuje použít roury z pozinkového plechu. Roura i hadice musí mít dostatečnou tepel. Izolaci,aby se předešlo kondenzaci vodní páry v vzduchovodu.
  • filtrová skříňka /box, filtr/ s možností výměny filtrační vložky.
  • skříňka /box/, ve které se mísí teplý vzduch proudící z krbu s chladným vzduchem přisávaným z volného prostoru okolo ventilátoru
  • Krbový ventilátor-speciální teplovzdušný ventilátor s dopravní schopností 100-1000 m3/hod.
  • regulátor otáček ventilátoru
  • varovky pro rozvod teplého vzduchu jsou díly z pozinkového plechu sloužící k dělení množství dopravovaného vzduchu (T-kus, Y –kus, křížový díl), k měnění průměru vzduchovodu (redukce), k uzavírání jednotlivých větví vzduchovodu(klapky), k výdechu vzduchu(anemostaty, mřížky), ke změně průřezu rozvodů /kruh na čtverec apod./
  • ukončovací prvky-výdechové mřížky, anemostaty

Doporučuji ve výtapěných prostorách teplým vzduchem mít instalované měřiče vlhkosti a v případné snížené relativní vlhkosti pořídit zvlhčovače vzduchu.

Při instalaci otevřených teplovzdušných rozvodů je nutno zajistit zpáteční cestu vzduch ke zdroji ohřevu.(průduchy ve stěnách, dveřích, vynechání prahů)

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.