Sálavé krby

Sálavý krb, Akumulační krb (hypokaust)

Sálavý princip s instalací systému akumulačních výměníků ( akumulační prstence ,akumulační boxy) Kompaktní systém akumulačních boxů, prstenců a panelů umožňuje realizovat akumulaci na velmi malé ploše.

Vysoká akumulační hmotnost přímo souvisí s dobou vyzařování tepla. Krátká doba natopení v kombinaci s dlouhou setrvačností a vysokou účinností je základním rysem těchto systému. Umožňuje využití také v kombinaci s horkovzdušným principem.

Sálavé krby - krby s uzavřenou nebo otevřenou teplovzdušnou konvekcí

Jedná se o systémy s podobnými vlastnostmi jako

Teplovzdušný krb (otevřená konvekce)

Zdrojem energie je krbová vložka postavená do otevřené obestavby. Materiál obestavby by měl mít dobrou tepelnou vodivost , aby energie z vnitřku obestavby se co nejrychleji dostala na povrch pláště a sálavě topila místnost. Takto konstruovaný krb je ON-LINE topidlo s minimální akumulací. Sálavé krby stavíme pro zdravé rychlé vytápění prostor. Pro překonání prvotního teplotního šoku jsou na plášti uzavíratelné mřížky. Mřížky se po nastartování krbu uzavřou a dále topíme sálavě.

Akumulační krb (uzavřená konvekce)

Zdrojem energie je krbová vložka,ze  které spaliny vysoké teploty jsou vedeny do sálavého výměníku (litinový výměník, ocelový výměník), kterému předají svou energii. Ten ohřívá vnitřní prostor obestavby a podporuje vnitřní konvenci. Horký vnitřní vzduch, sálání vložky a výměníku ohřívají plášť, který sálavě topí do místností. Při vhodném umístění topidla, lze sálavě vytápět i několik místností sousedících s místností s krbem.Každá místnost bude mít sálavou ploch ,která bude pokrývat její tepelnou ztrátu. Sálavé plochy mohou být např. kachlové, nebo omítané.

Sálavé krby

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.