Polotěžká kamna

Kachlová kamna ČSN 73 42 31

Základní třídění topidel dle konstrukce pláště

Správnou volbou konstrukce topidla ovlivníme rychlost náběhu systému, tepelnou setrvačnost, povrchovou teplotu a četnost přikládání.

Polotěžká kamna

Slouží především jako alternativní zdroj tepla k centrálnímu vytápění objektu; pro přechodné období (jaro a podzim) a k přitápění v zimním období. Jejich akumulační schopnost je pohybuje v rozpětí přiložení jednou za 5 – 12 hodin. Jde o pohotový a na provoz nenáročný druh topení.

Konstrukce polotěžká kamna

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.