Komíny

http://www.prokomin.cz

Úkolem komínové techniky je odvést spaliny nad střechu, kde jsou rozptýleny do ovzduší tak, aby se zamezilo jakékoli újmě na zdraví obyvatel domů. Na komínovou techniku (systémy pro odvod spalin) jsou kladeny velice vysoké nároky. Konstrukce komínů musí být naprosto bezpečná a funkční pro širokou škálu všech tepelných spotřebičů i topných médií.

Dnes lze v praxi potkat komíny jednovrstvé, dvouvrstvé a třívrstvé. Komíny mohou být obdélníkového, čtvercového a kruhového průřezu. Jedno a dvouvrstvé komínové systémy jsou sice dnes ještě povoleny a v technických normách a pravidlech popsány. Pro odvod spalin od moderních a vysoce účinných spotřebičů jsou však nevhodné. Dalším vývojem komínové techniky byly již překonané.

Část komínové konstrukce, kde se do komína připojuje kouřovod (Kouřovod je konstrukce s průduchem, určeným pro odvod spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do komína.) se nazývá sopouch.

Výška komínu nad šikmou střechou

Výška komínu nad šikmou střechou je stanovena v ČSN 73 4201. Nad šikmou střechou musí mít komín ústí minimálně 650 mm nad hřebenem. Viz obr. 10. Tam, kde toto pravidlo není možné dodržet, lze použít komínové nástavce. ČSN 73 4201 pak dále popisuje podmínky, které musí být při návrhu komínů nad střechou respektovány, např. pokud je komín od hřebene dále než 2 m.

V případě použití soupravy komínové hlavy (konické vyústění) je výška nerezového konusu započtena do výše uvedených 650 mm. Výška konusu odpovídá cca průměru průduchu (šamotové vložky).

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.