Kachlová kamna

U takto stavěných staveb je zdrojem energie kamnová vložka nebo šamotové biotopeniště. Za hrdlem vložky následuje tahový systém složený ze stojatých a ležatých spalinových kanálů (tahů), které jsou vyzděny z akumulačních materiálů, ten je na konci zaústěn do komína.

Lze použít i tahový systém prefabrikovaný, KMS, litinový výměník s šamotovou vystýlkou, ocelový výměník s šamotovou vystýlkou. Vložka a tahový systém jsou zakomponovány do pláště kamen, který je jimi ohříván a sálavě topí do místnosti.

Materiály používané na plášť by měly být dobře vodivé. Při vhodném umístění topidla, lze sálavě vytápět i několik místností sousedících s místností s kamny a není problém dostat teplo i do místností nad kamny. Každá místnost bude mít sálavou plochu, která bude pokrývat její tepelnou ztrátu. Sálavé plochy mohou být např. kachlové, z litého šamotu apod..

Pro objekty trvale obydlené je jednoznačně vhodný sálavý akumulační systém vytápění. Hlavně z hlediska zdravotního a hlediska účinnosti (provozních nákladů).

Výhody sálavých akumulačních kamen

  • velké keramické plochy zahřáté na nízkou teplotu (od 40C°,příjemné i na dotek, nehrozí popálení od teplých ploch)
  • minimální volná konvekce (minimální víření prachu)
  • nepřesouší vzduch
  • rozdíl teplot u stropu a u země je minimální (teplotně vyvážené prostředí , svislé tepelné zóny))
  • při větrání nedochazí k zásadnímu úbytku tepla (sálání neohřívá vzduch)
  • akumulováná energie se uvolňuje v delším časovém intervalu (přikládá se 1* až 2* denně)
  • vysoká účinnost spotřebičů , ekologický provoz , dlouhá životnost.

Nevýhody sálavých akumulačních kamen

  • značný objem a hmotnost
  • počítat se spotřebičem tohoto druhu již při projektu
  • vyšší cena materiálů i jejich zpracování
Kachlová kamna Kachlová kamna

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.