Akumulační krby

Akumulační krby - krby s uzavřenou teplovzdušnou konvekcí HYPOKAUST

ČSN 73 42 31

U takto stavěných staveb je zdrojem energie krbová vložka pro uzavřené obestavby ,ze které spaliny vysoké teploty jsou vedeny do akumulačního výměníku (tahový systém prefabrikovaný,KMS , šamotový individuálně stavěný , litinový výměník s šamotovou vystýlkou , ocelový výměník s šamotovou vystýlkou) , kterému předají svou energii .Tato naakumulovaná energie se následně pozvolna uvolňuje , ohřívá plašť a ten sálá do prostoru. Materiály používané na plášť by měly být dobře vodivé.Při vhodném umístění topidla ,lze sálavě vytápět i několik místností sousedících s místností s krbem.Každá místnost bude mít sálavou ploch ,která bude pokrývat její tepelnou ztrátu. Sálavé plochy mohou být např . kachlové nebo omítané.

AKUMULAČNÍ krb je vhodný spotřebič pro trvale obydlené objekty, kde je předpoklad častého užívání.

Výhody akumulačních krbů

+ schopnost akumulovat(uložení energie pro pozdější čerpání)– šamot, KMS, voda….

+ dlouhá tepelné setrvačnosti (materiály se ohřejí a předávají energii až 6 hod)

+ tepelná pohoda(svislé teplotní zóny,hlava i nohy jsou ve stejné teplotě)

+ nevíří prach

+ delší interval přikládání

+ vyšší celkový výkon

+ vyšší účinnost celého systému – a tím nižší provozní náklady

+ vyšší užitná hodnota

Nevýhody akumulačních krbů

- delší doba náběhu systému na provozní teploty

- nižší okamžitý výkon

- vyšší hmotnost („čím delší doba akumulace, tím těžší systém“)

- vyšší pořizovací náklady

Akumulační krby

Kamna i krby 2013-2018

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.